Host


International Association for Coastal Reservoir Research (IACRR)


Organizers


Hohai University 


National Engineering Research Center for Urban Water Resources-Development and Utilization (South)

​​​​​​​​​

Support 


《WaterScienceandEngineering》

​​​​​​​​​​​​​


Organizing committee


Chair:


Prof. Jinhai  ZhengVice-Chancellor, Hohai University

Yuliang Gu, General Manager, National Engineering Research Center for Urban Water Resources-Development and Utilization (South)

Prof. Yang Shuqing, Secretary-General of  IACRR

Secretariat:


Secretary:


Chunhui Lu, Hohai University


Deputy Secretary-General:


Guangqiu Jin, Hohai University

Chi Zhang, Hohai University


Members:


Wei Zhang, Pei  XinChenmin Ruan, Aifeng Tao, Saiyu Yuan, Jun  Kong, Zhongwei Zhao, Dawei Guan, Qi Wei, Yifan Xie

Yu Ye, Chengji ShenXiaomei Ji


IMPORTANT DATES

15.04.2021 Abstract submission

15.07.2021 Deadline for abstract submission
01.08.2021 Notification of acceptance
01.09.2021 Early registration ends
30.09.2021 Registration ends


18th-21st October, 2021, IACRR Conference

   

Downloads


Waiting for updates